Top article

TOP
Schlosser, guide roller D100 Vulkollan lining
Article no: 619010355
A: 100mm
B: 30mm
C: 17mm
TOP
Contactor 4NO AC 110V 50/60HZ
Article no: 4090104
A: 58mm
B: 45mm
C: 73mm
Otis 2000 (relais/CMOS), bouton chromium, yellow illuminated ring
Article no: 102010782
A: 30mm
B: 36mm
TOP
Lock S1D, lever for 10 mm pin
Article no: 6030825
A: 120mm
B: 50mm
C: 38mm
TOP
Push button Step Classic, illumination red, arrow
Article no: 103014085
A: 40mm
B: 40mm
C: 37mm
O-ring for gear cover type AW006 GH 04398, d=412mm
Article no: 8790083
A: 140mm
B: 4mm
C: 132mm